ЦЕНОРАЗПИСЦена
1. Преглед20 лв
2. Обтурация от фотополимер на една повърхност80 лв
3. Обтурация от фотополимер на две или повече повърхности90 лв
4. Почистване на зъбен камък с полиране80 лв
5. Полиране на зъбите30 лв
6. Обтурация на временен зъб40 лв
7. Почистване на кариес20 лв
8. Премахване на стара обтурация20 лв
9. Поставяне на временна вложка30 лв
10. Поставяне на анестезия-упойка20 лв
11. Поставяне на временна обтурация20 лв
КОРЕНОВО ЛЕЧЕНИЕ-ЕНДОДОНТИЯЦена
1. Девитализация на зъбната пулпа(медикаментозна)40 лв
2. Витална екстирпация на едноканален зъб с упойка60 лв
3. Витална екстирпация на дву- или три-канален зъб с упойка80 лв
4. Мхо на 1 коренов канал40 лв
5. Временна вложка в коренов канал30 лв
6. Промивка на ендодонтски лекуван зъб20 лв
7. Запълване на 1 коренов канал20 лв
8. Трепанация на зъб60 лв
9. Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб70 лв
10. Премахване на щифт от коренов канал30 лв
11. Биологично лечение на зъб60 лв
ПРОТЕТИКАЦена
1. Металокерамична коронка250 лв
2. Бленд коронка180 лв
3. Изцяло керамична коронка500 лв
4. Циркониева коронка550 лв
5. Керамична фасета550 лв
6. Фотополимерна фасета120-160 лв
7. Фабрична фасета-поставяне в едно посещение250 лв
8. Поставяна на метален щифт40 лв
9. Поставяне на фиброщифт60 лв
10. Изграждане на зъбно пънче върху щифт120 лв
11. Циментиране на паднала коронка30 лв
12. Циментиране на дву-три-членен мост60 лв
13. Поставяне на временна коронка50 лв
14. Частична или цяла плакова протеза380 лв
15. Протеза от мека пластмаса800-950 лв
16. Пин(едноотливен-разглобяем)120-160 лв
17. Сваляне/рязане на коронка40 лв
ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕЦена
1. Екстракция на еднокоренов зъб50 лв
2. Екстракция на двукоренов зъб70 лв
3. Екстракция на мъдреци и дълбоко фрактурирани зъби90-120 лв
4. Екстракция на ретиниран мъдрец200-250 лв
5. Инцизия с упойка и поставяне на дрен60 лв
6. Обработка на пародонтален джоб(кюртаж и промивка)40 лв
7. Гингивектомия40 лв
8. Екстракция на временен зъб20-40 лв
9. Циркумцизио50 лв