ЦЕНОРАЗПИСЦена
1. Преглед15 лв
2. Обтурация от фотополимер на една повърхност80 лв
3. Обтурация от фотополимер на две или повече повърхности90 лв
4. Почистване на зъбен камък с полиране80 лв
5. Полиране на зъбите30 лв
6. Обтурация на временен зъб30 лв
7. Почистване на кариес20 лв
8. Премахване на стара обтурация20 лв
9. Поставяне на временна вложка20 лв
10. Поставяне на анестезия-упойка20 лв
11. Поставяне на временна обтурация15 лв
КОРЕНОВО ЛЕЧЕНИЕ-ЕНДОДОНТИЯЦена
1. Девитализация на зъбната пулпа(медикаментозна)40 лв
2. Витална екстирпация на едноканален зъб с упойка50 лв
3. Витална екстирпация на дву- или три-канален зъб с упойка60 лв
4. Мхо на 1 коренов канал30 лв
5. Временна вложка в коренов канал30 лв
6. Промивка на ендодонтски лекуван зъб20 лв
7. Запълване на 1 коренов канал20 лв
8. Трепанация на зъб50 лв
9. Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб70 лв
10. Премахване на щифт от коренов канал30 лв
11. Биологично лечение на зъб50 лв
ПРОТЕТИКАЦена
1. Металокерамична коронка220 лв
2. Бленд коронка130 лв
3. Изцяло керамична коронка350 лв
4. Циркониева коронка400 лв
5. Керамична фасета450 лв
6. Фотополимерна фасета120-160 лв
7. Фабрична фасета-поставяне в едно посещение250 лв
8. Поставяна на метален щифт30 лв
9. Поставяне на фиброщифт50 лв
10. Изграждане на зъбно пънче върху щифт90 лв
11. Циментиране на паднала коронка30 лв
12. Циментиране на дву-три-членен мост50 лв
13. Поставяне на временна коронка30 лв
14. Частична или цяла плакова протеза300 лв
15. Протеза от мека пластмаса600 лв
16. Пин(едноотливен-разглобяем)120-160 лв
17. Сваляне/рязане на коронка30 лв
ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕЦена
1. Екстракция на еднокоренов зъб50 лв
2. Екстракция на двукоренов зъб70 лв
3. Екстракция на мъдреци и дълбоко фрактурирани зъби90-120 лв
4. Екстракция на ретиниран мъдрец200-250 лв
5. Инцизия с упойка и поставяне на дрен50 лв
6. Обработка на пародонтален джоб(кюртаж и промивка)40 лв
7. Гингивектомия40 лв
8. Екстракция на временен зъб20-40 лв
9. Циркумцизио40 лв